Hulst - St.Janssteen

Deze oude grenssteen, die aan de St.Jansstraat staat (westzijde; 100 m zuidelijk van de kruising met de Brouwerijweg), is helaas in 2006 door een kantenmaaier beschadigd. Ooit had deze steen aan een kant de inscriptie STEEN, met daar boven de letters SJ. Aan de andere kant (de kant die zichtbaar is op deze foto), stond AMBAGT, met daarboven de letter H. De steen staat op de oude grens tussen de Vrije Heerlijkheid en Baronie van St. Janssteen en Glossenberg met het Hulster Ambacht. Deze streek maakte vroeger deel van heerlijkheid St. Janssteen, wiens gebied aan de Republiek toekwam, doordat de Baron hulde weigerde aan de Staten Generaal, waarna zijn bezittingen verbeurd werden verklaard en verkocht. De steen dateert uit de eerste helft van de 18e eeuw.

De tweede steen vinden we bij St.Jansstraat nr. 9. In 2011 ligt de steen tijdelijk in de achtertuin in opslag tot hij weer voor aan de weg herplaatst kan worden.

Een tweede steen uit dezelfde serie is duidelijk in betere conditie.

De inscripties zijn op deze steen nog duidelijk te lezen

Deze twee steen resten staan ook aan de St.Jansstraat, tussen de twee vorige stenen. Volgens kenners behoren ze tot dezelfde serie. Eén ervan heeft in ieder geval wel de juiste afmetingen.