Axel - Hulst

Close-up's van de ingebeitelde ambachtsnamen. De palen dateren van het eind van de 18e eeuw. de slijtage is heel verschillend, dus er heeft vernieuwing plaatsgevonden.

De eerste paal, vanuit het noorden komend, vinden we aan de linkerkant op de Campensedijk, 100m zuidelijk van de Oude Haven.
Kruising Kamperweg/Copwijkseweg.