Godshuizen Gent

De eerste steen van de Godshuizen Gent vinden we bij de boerderij aan de Paviljoenweg.

Pouckestraat.
De term Godshuis slaat hier niet op "kerk", zoals in Nederland gebruikelijk is. De Vlaamse betekenis van het woord is wat anders. Godshuizen ontstonden aanvankelijk als hospitalen aan de stadspoorten, waar arme passanten of kloosterlingen onderdak konden krijgen, soms voor één nacht, wanneer de stadspoorten al gesloten waren. Langzamerhand kregen ze meer functies, zodat onder de noemer godshuizen ook begijnhoven, ziekenhuizen, leprozenhuizen, pesthuizen, oude-mannen en vrouwenhuizen, proveniershuizen, vondelinghuizen en weeshuizen konden geteld worden. In de loop der tijd verkregen deze Gentse instellingen bezittingen, veelal door erflating. Waaronder dus deze landerijen in Zeeuws-Vlaanderen.

Catharinastraat

Een close up van  de inscriptie. De meeste palen zijn een beetje tot ernstig beschadigd. Een reden te meer om een aantal palen die in de grond zitten daar te laten: bovengronds is het erg gevaarlijk.

Reigerstraat

Deze paal niet zo lang geleden (2009) opgesteld en inmiddels al erstig beschadigd. Ook aan de Reigerstraat.